Informasjon

SP-PALLEN - TESTET FRA ENDE TIL ANNEN


SP-Pallen er testet og godkjent av Dansk Teknologisk Institutt, DTI rapport nr. 360.6.1848.51. DTI's test bestod av fallprøver, nedbøyingsprøver og friksjonsprøver.

Prøvene er utført som delprøvinger utvalgt fra internasjonal standard ISO/CD 8611-1. Pallets for Material Handling - Test methods.

Resultatene i testen (se tabell under) viser at SP-Pallen oppfyller de krav som stilles.

SP-Pallen har dessuten gjennomgått WITEL INC's Ontario "Finite Element & Stress Analysis Report". Eur pallen er testet for dynamisk og statisk belastning.

SP-Pallen er i tillegg testet og godkjent i forhold til de rammer som settes innenfor ISO 9001:2000


PalletypeBelastningNedbøyningUnderstøtning
Halvpall500Kg7mmVinkelrett på
EUR-pall1000Kg20mmpallens lengde
EUR-pall1500Kg25mm Bilde av pdf-icon_0
Sertifisering i forhold til hygeniske krav (227 kb)Bilde av pdf-icon_0
Laboratorietest (77 kb)Bilde av pdf-icon_0
ISO Sertifisering (62 kb)
          
<<< Tilbake